HAYATTA ÖĞRENECEK
NE ÇOK ŞEY VAR!
DEĞİŞİME HAZIR,
GENÇ KADINLAR İÇİN...
Her kadının, gerçekten kim olduğunu, neler yapabileceğini ve kendi gücünü keşfetmeye hakkı olduğuna inanıyoruz.

Hayat Dolu Buluşmalar, kadınlara günlük hayatın sınırlarından çıkıp, daha geniş bir çevreyle tanışma fırsatı veriyor.
PROGRAMIMIZ
İstanbul, İzmir ve Bursa’da gerçekleştiriliyor.
2 AY BOYUNCA, HAFTADA 2 GÜN 3’ER SAAT’lik buluşmalardan oluşuyor.

Gönüllü eğitmenlerimiz, iki haftalık temel eğitimin ardından, katılımcılarla buluşuyorlar. Kadınlar etkinliğe, 3-6 yaş arasındaki çocuklarıyla birlikte gelebiliyorlar.

Çocuklar için de oyun odalarımızda gönüllülerle birlikte yaptığımız keyifli etkinliklerimiz var.
Hayat Dolu Buluşmalar Nasıl Doğdu?

AÇEV olarak, 1995’ten bu yana 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik eğitim programları geliştirdik ve uyguladık. Bu süreçte okuryazarlığın güncel ve değişen tanımını temel aldık. Kadınların toplumsal hayata katılımlarını sağlayacak ve aile içindeki konumlarını iyileştirecek okuryazarlık becerilerini kazanmaları için çalışırken, bilimsel ve bütüncül bir yaklaşım izledik.

Eğitim hakkından yararlanamayan kadınlara yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, okuryazarlığın sürekli geliştirilmesi gereken en temel yaşam becerisi olarak ele alınması ve sürekli desteklenmesinin önemini merkeze aldık.

Temel düzeyde okuryazar olmanın 21.yüzyıl yaşam becerilerini desteklemekte yetersiz kalmasından hareketle, ne okulda ne işte olan genç kadınların eğitimlerine devam etmelerini desteklemek üzere yeni bir yaklaşım geliştirdik.

Programımızı, 2016 yılında genç kadınların güçlenmesi ve yaşam becerilerini artırarak hayat içinde daha aktif olabilmeleri için Hayat Dolu Buluşmalar adıyla yeniden yapılandırdık.

Hayat Dolu Buluşmalar kapsamında, okuryazarlık; küreselleşmeye, iletişim teknolojisindeki ilerlemelere, ekonomik ve sosyal dönüşümlere cevap verebilen yeterliliklerin bir arada bulunduğu geniş bir kavram olarak ele alınıyor.

Program, bireylerin güçlenerek ekonomik ve sosyal konularda doğru kararlar verebilmelerine, hak ve hizmetlerden faydalanmalarına destek oluyor. Eleştirel düşünme ve teknoloji kullanma becerileriyle birlikte, çalışma hayatı, çevre bilinci, sağlık gibi konuları da kapsıyor.

Kadınlara; eğitimlerine devam etmekten, iş hayatına atılmaya, günlük hayatta matematik kullanmaya, finansal okuryazarlıktan insan haklarına ve iklim değişikliğine kadar birçok alanda en temel bilgileri veren bir içeriğimiz var. Program öncesi ve sonrası yaptığımız araştırmalarla, katılımcılarımızın hayatlarındaki dönüşümü izleyebiliyoruz.