YAŞADIĞIMIZ
DEĞİŞİM
DEĞİŞİMİN
GÖSTERGELERİ
Katılımcılar etkinliğin sonunda, hayatın çeşitli alanlarında gelişim gösteriyorlar. Araştırmalarımızdan çıkan sonuçlara göre en çok gelişme gördüğümüz alanlar şöyle:

Özgüven
İletişim
Çocuk hakları
Çocuğa yaklaşım
Aile içi iletişim
Kadın hakları
Eğitimde ilerleme
Meslek edinme

Katılımcılarımız etkinlik sonrası genelde bazı kararlar alıyor ve somut adımlar atıyorlar. Bu grafiklerde onlarda görülen bu somut değişiklikleri izlemek mümkün.
BULUŞMALARIMIZIN
ETKİLERİ
Hayat Dolu Buluşmalar’ın etkilerini çeşitli araştırmalarla takip ediyoruz. Her araştırmada katılımcıların hayatlarının birçok alanında olumlu fark yaratabildiklerini görüyoruz.

Birey olarak;
Kendi değerinin farkına varıyor. Okuryazarlık, matematik ve teknoloji kullanımı becerileri gelişiyor. Kendini sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeye başlıyor. Özgüven ve özyeterlilik seviyesi artıyor. Eleştirel düşünme ve sorgulama becerileri artıyor. Bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma becerileri gelişiyor.

Yakın çevreyle olan ilişkilerinde;
Sosyal destek mekanizmalarının farkına varıyor. Aile ve yakın çevreyle daha iyi iletişim kurmaya başlıyor. Farklılıklara saygı konusunda hassasiyeti artıyor. Aile ve yakın çevrede kararlara daha fazla katılım gösteriyor.

Mahalle ve toplumda;
Sosyal hizmetlerin farkına varıyor, onları kullanabilme becerileri geliştiriyor. Toplumda etkin bir şekilde rol almaya, kararlara katılmaya başlıyor. Toplumsal roller ve yapılarla ilgili farkındalığı artıyor. Dayanışma ve ortak girişimlerde bulunma becerileri güçleniyor.

KATILIMCILARIMIZ
HANGİ YAŞLARDA?
İki yıldır sürdürdüğümüz etkinliğimize farklı yaş grupların kadınlar katıldılar. Gruplarda çoğunluğu 25-30 yaş aralığındaki kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla katılımcılar, hayatlarının başlangıcında ve birçok değişime açık bir dönemde bizimle buluşuyorlar.
ÇALIŞMA HAYATI...
Katılımcılarımızdan çoğu, daha önce gelir getiren bir işte çalışmış olsa da, etkinliğe katıldıkları sırada genelde çalışma hayatının dışındaydı.

Etkinliğimizin sonunda katılımcılarımızın bir bölümü, gelir getiren bir iş yapmak ya da kendi işini kurmak konusunda girişimlere başladı.

KATILIMCILARIN
İLETİŞİM DÜNYASI
Kadınların hayatla daha güçlü bağlar kurabilmesi için modern iletişim araçlarını kullanabilmeleri çok önemli. Bunun için başlarken onların İnternet ve akıllı telefon gibi araçlara sahip olma oranlarını da araştırdık.

Eğitimler sonunda özellikle interneti daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya başladıklarını gördük.
Katılımcı grafikleri
Evde Bilgisayar ve İnternet var mı?
İkiside yok
İnternet var
Bilgisayar var, internet yok
İkiside var
Katılımcı grafikleri
Programa başlarken gelir getiren bir işte çalışıyor mu?
Hayır
Evet
Katılımcı grafikleri
Programa katılım gösteren kadınların yaş dağılımı:
Katılımcıların %94’ü evli,%97’sinin çocuğu vardır.
30-35
25-29
Diğer
Kaynak: Yada İzleme Değerlendirme Raporu Bahar 2018
Katılımcı grafikleri
Katılımcıların eğitim durumu:
İlkokul
Ortaokul
Diğer
Kaynak: Hayat Dolu Buluşmalar
Güz 2017 Dönemi Katılımcı Profili Raporu
AÇEV İç Değerlendirme Raporu
Eğitimimi devam ettirme
konusunda plan yaptım.
%92
Bir kursa gitme konusunda
plan yaptım.
%89
Bir işe girmek konusunda
plan yaptım.
%87
Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak
çalışma konusunda plan yaptım.
%85
Okul aile birliğine katılmak konusunda
plan yaptım.
%82
Bir hobi edinmek / hobi geliştirmek konusunda
plan yaptım.
%59
Spor / egzersiz yapmaya / daha çok yapmaya
karar verdim.
%50
Daha fazla kitap / gazete / dergi okumaya
karar verdim.
%44
Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya
karar verdim.
%43
Daha sık internet kullanmaya
başladım.
%41
Dayanışma içinde olduğum
insanların sayısı arttı.
%39